Oğurlar: Bulgar, Macar, Hırvat ve Pomakların Kökeni(*) (Mustafa Özcan, 29 Haziran 2019)

Oğurlar: Bulgar, Macar, Hırvat ve Pomakların Kökeni

Güneybatı Sibirya’da dağınık bir boylar topluluğu halinde yaşayan Oğur Türkleri, başka bir Türk Boyunun, Sabirlerin baskısıyla yurtlarını terk etmişler ve İdil’i geçerek Avrupa’ya girmişlerdir. Onların bu göçü, Batı Hun Devleti’nin yıkılış yıllarına rastlar. Böylece doğu Avrupa’da Hunlardan kalan boşluğu onlar doldurmuştur. 

7. yy’ın ilk yarısında kendilerini yöneten doğudaki Göktürk ve batıdaki Avarlardan kurtularak, Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyinde ilk devletleri olan Büyük Bulgar Devleti’ni kurmuşlardır. Ancak bu devletin ömrü kısa sürmüş, yıkılışı aynı zamanda Oğur Boylarının değişik yerlere dağılmasını neticelendirmiştir. Dağılan topluluklardan biri Balkanlar’a gelip Bulgaristan’ı, birisi Fin müttefikleriyle birlikte Macaristan’ı, birisi de İdil Bulgar Hanlığı’nı kurmuştur. 
Kafkasya’da kaldığı belirtilen bir başka topluluk muhtemelen bugünkü Balkarların atalarıdır. Tuna boylarındaki Avarlara sığınan, Kuber Han yönetimindeki bir başka topluluk ise, bir süre sonra, Avar Teb’ası olan ve doğu Almanya’dan gelen Sorp (Sırp) adlı Slavlarla birlikte başkaldırmış, kaçarak Bizans arazisine girmişler ve Selanik yakınlarına yerleşmişlerdir. 
Buradan memnun kalmayan Türk ve Sorblar (Sırplar) geri dönmek isterken yolda Bizanslılar tarafından durdurulmuş ve bugünkü Sırbistan’ın tam ortasına (Hırvatistan’a) yerleştirilmişlerdir. Bizans’la genellikle iyi ilişkide olmakla birlikte, bu topluluk ayrı ve bağımsız bir siyasi kimlik geliştirmiş, Kuber Han ve avenesinin yönetiminde ilk Sırp devleti (olan Hırvatistan) kurulmuştur. 
Bu Türkler bir süre sonra Sırplar ve bölgeye daha önce gelen Slavlar arasında eriyerek kimliklerini kaybetmişlerdir. Böylece ilk Sırp devletini kuran ve uzun süre yönetenler Türklerdir.
Mustafa Özcan (29 Haziran 2019)
______________
(*)Kaynak İnternetteki Ekşi Sözlük’ün Ogurlar (Oğurlar) (URL:https://eksisozluk.com/ogurlar–956817) sayfasının ikinci alt başlığındaki URL http://www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/Bilig18/ozet18.2.htmden alıntılanmış tek bir paragraflık metindir. Ancak İnternetteki bu adresteki kaydı silinmiş olan bu tek paragraf anlamsal içeriğine sadık kalınarak tarafımca yukarıdaki genişletilmiş bir başlıkla yeniden düzenlenmiştir. Metinde söz edilmeyip ancak bu tarihsel olayların bir sonucu olarak ortaya çıkmış olmaları nedeni ile kendilerinden söz edilmesinin gerektiğini düşündüğüm Pomak Türklerini de sadece başlığa bir ifade olarak koymayı da uygun buldum. 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.