BİLİNCİN KENDİ KENDİNE ORGANİZASYON OLMASI HİPOTEZİNİN BİLİMSEL DAYANAKLARI (Tarık Akın, 8 Ağustos 2020)

BİLİNCİN KENDİ KENDİNE ORGANİZASYON OLMASI HİPOTEZİNİN BİLİMSEL DAYANAKLARI “Kendi Kendine Organizasyon (KKO) Teorisi” önceleri sistemlerde ani değişiklikler gösteren ve yepyeni yapıya sebep olan fiziksel süreçlerin açıklanması ve bunun “Sistem Teorisi” kapsamında ele alınarak kuram oluşturulması…

25 yıldır diyalektik yöntemle…(Söyleşi; Adnan Genç – Mustafa Özcan)

Sn. Adnan Genç tarafından Kadıköy Düşünce Platformu Moderatörü Sn. Mustafa Özcan ile yapılan ve http://yeni1mecra.com internet sitesinde yayınlanan söyleşi aşağıdadır…Kadıköy Düşünce Platformu, günlük yaşamın bilim, kültür, politika, sanat, ekonomi, devlet ve yönetişim konularının sorunlarına disiplinler arası ve ötesi anlayışla holistik ve evrimselci bir yaklaşım…

Determinizm, Holizm ve Kompleksite (Homo sapiens’in Kültürel Evrimi İçin “Holistik Bir Model Çerçevesi” -ııı-)(*) (Mustafa Özcan, 17 Şubat 2020)

Determinizm, Holizm ve Kompleksite (Homo sapiens’in Kültürel Evrimi İçin “Holistik Bir Model Çerçevesi” -ııı-)(*) Determinizm, holizmve kompleksite (yani, belirlenimcilik, bütünsellik ve karmaşıklık) şeklinde tanımlanan bu üçlü, epistemik örüntülerin tarihsel olarak kökenini, gelişmesini ve evrilmesini ele almak üzere…

Kuantum Bilgisayar Nedir, Nasıl Çalışır? (Prof. Dr. Fuat İnce, 25 Kasım 2019)

Kuantum Bilgisayar Nedir, Nasıl Çalışır? Nature dergisinde 23 Ekim 2019‘da yayınlanan makalede Google firması kuantum bilgisayar üstünlüğü sağladıklarını açıkladı. Açıklamaya göre günümüzün klasik bilgisayarlarıyla 10 bin yıl sürecek bir problemi Google kuantum bilgisayarı 200 saniyede çözmüştü. Bu alanda çalışan diğer büyük bir firma…