Edgar Morin’in “On Complexity” Adlı Kitabı Hakkında


Edgar Morin’inOn Complexity” Adlı Kitabı Hakkında


Mustafa Özcan
29 Şubat 2020
Edgar Morin’in 42 deneme makalesini bir derlem şeklinde içeren bu çok önemli kitabında(*) karmaşıklık kuramının felsefi temeller bağlamında ele alınmasının yanı sıra çeşitli sorunlara yönelik nasıl uygulamaya sokulacağı da gösterilmektedir.
Bu bakımdan kitap kısa olmasına karşın karmaşıklık konusunda ender olan ve belki de hiç denenmemiş bir görünge olarak konuya epistemik felsefi bakıştan hareketle bakmaktadır.
Bu yönüyle kitap entelektüel dünya için çok önemi olan karmaşıklığın bilimleştirilmesi sürecinin ilk adım olan karmaşıklığın epistemolojisine dair tartışmanın önünü açmaktadır. Ayrıca aynı zamanda karmaşık dünyayı ve onun içinde nasıl yaşanılacağını bilmeyi isteyenler için de kritik ve önemli bir okuma metnidir.
Kitabın Amazon Book’da bulunan tanıtımındaki içindekiler bölümü, burada belirtilen kavramların bazılarının halen Türkçedeki karşılıklarının yaygın ve hatta diğer bazılarınınsa hiç olmaması nedeni ile köken anlamlarını Türkçeye aktarım ile çarpıtmamak adına orijinalliklerinin korunması için aşağıya İngilizce olarak alıntılanmıştır.  
Ayrıca, içindekilerin daha görünür hale gelmesi için de format paragraftan liste biçimine dönüştürülmüştür.  
Öte yandan meraklısının ilave bilgilere ulaşılabilmesi için de Amazon’un kitap hakkındaki İnternet sayfasının adresi dipnota konulmuştur.  
Contents:
Foreword: Edgar Morin‘s Path of Complexity, Alfonso Montuori.
BLIND INTELLIGENCE.
Becoming Aware.
The Pathology of Knowing, Blind Intelligence.
The Need for Complex Thought.
COMPLEX PATTERN AND DESIGN.
Indo-America.
Systems Theory.
Open Systems.
Information/Organization.
Organization.
_____________
Self-organization.
Complexity.
Subject and Object.
Coherence and Epistemological Opening.
Scienza Nuova.
For a Unity of Science.
Integration of the Realities Banished by Classical Science.
Beyond Classical Either/Or Alternatives.
The Paradigmatic Turning Point.
THE PARADIGM OF COMPLEXITY.
The Paradigm of Simplicity.
Order and Disorder in the Universe.
Autonomy.
Complexity and completeness.
Reason, rationality and rationalization.
The Necessity of Macro-concepts.
Three Principles.
Toward Complexity.
COMPLEXITY AND ACTION.
Action Is Also a Wager.
Action Escapes our Intentions.
The Non-trivial Machine.
Preparing for the Unexpected.
COMPLEXITY AND THE ENTERPRISE.
Three Causalities.
From Self-organization to Self-eco-organization.
To Live and Make a Deal with Disorder.
Strategy, Program, and Organization.
Complementary and Antagonistic Relations.
The Necessity for a Lived Solidarity.
ON THE NOTION OF THE SUBJECT, translated by Sean M. Kelly.
THE EPISTEMOLOGY OF COMPLEXITY, translated by Sean M. Kelly.
Appendix 1: The Concept of System, translated by Sean M. Kelly.
Appendix 2: A New Science of Autonomy.
Notes.
Author Index
_____________
Not: Dikkat çekmek için yapılmış koyulaştırmalar benimdir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.