Kısaca İnsanın Özü Nedir? (Erol Erbirer, 2 Haziran 2014)

Kısaca İnsanın Özü Nedir?

İnsan bilerek yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Aklımız sayesinde belli bilgileri ediniriz, bu bilgileri geliştiririz ve bu bilgilerden kuram denilen kuşatıcı bilgilere ulaşırız. Bilgi olmasaydı ne olurdu ? Biz ancak bilgilerimize dayanarak yaşamak zorundayız, bilgilerimiz olmasaydı yaşamamız da olanaksız olurdu.

Bilgi bir yargıdır, insanın toplumsal çabası ile meydana getirdiği nesnel dünyanın yasalı ilişkilerinin düşüncesinde yeniden üretimidir. İnsanla çevresi arasında kurulan ilişki eş anlamda bilgi üretmektedir.

Bilimsel bilgi nesnelerin kendinden başlar, duyular ile algılanır, usunda çeşitli soyutlamalara uğrar., kavramlaşır, ulamlaşır, yasalaşır.  Sonra yeniden doğaya döner ve kendisini pratikte doğrular. Başka bir deyişle yöntemle elde edilen ve pratikte doğrulanan bilgidir. Güvenli tek yol bilimsel bilgidir. Gerçeğe varmanın yolu bilimsel bilgiden geçer.

Hakikat, nesnel gerçeğin düşüncedeki yansımasıdır. Hakikat gerçeğin kendisi değil yansısıdır. En iyi açıklamayı “Eytişimsel Özdekçilik” yapar.

Hakikat daima nesneldir. Çünkü, nesnel olan bir şeyden yansır. Hakikat ölçütü pratiktir. Hakikat ve doğruluk özdeş kavramlar değil birbiriyle bağlantılı kavramlardır.

Doğruluk, mantıksal işlemin hakikat ise bilgisel işlemin bir niteliğidir. Mantık kuralları da son çözümlemede nesnel gerçeklikten yansır. Pratikte doğrulanan her düşünce, nesnel gerçeklikten hakikat olarak yansımış demektir. Hakikatın içeriği nesneldir ve insanlarca yaratılamaz. Mantık düşüncenin düşünceyle doğrulanması bilimi, doğru düşünce yöntemidir.

Doğru, tüzeye uygun işlemlerdir. “Eytişimsel Özdekçi” felsefeye göre doğru mantık işlemlerinin mantık kurallarına uygunluğudur.

Erol Erbirer (2 Haziran 2014)


“Kısaca İnsanın Özü Nedir? (Erol Erbirer, 2 Haziran 2014)” için bir cevap

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.