İSTANBUL NOT COSTANTİNOPLE

ATATÜRK DÖNEMİNDE İSTANBUL’a KOSTANTİNAPOL DENİLMESİN DİYE POP ŞARKI YAPTIRILIP ve TÜM DÜNYAYA DİNLETTİRİLDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?​ Osmanlı döneminde İstanbul’a Kostantinopolis denilmeye devam ediliyordu ve batıdan gelen mektup/ evrakların üzerinde KOSTANTİNAPOL yazılıyordu ve resmî yazışmalarda bu isim…

SANAT (Erol Erbirer, 8 Mayıs 2012)

SANAT Sanat, zamanımızda yaşamımızı sürdürmenin ilk koşuludur. Günümüzde anamalcı düzen gereği mekanikleşen insan, bir şey durumuna düşmüş maddeye yönelik uğraşıları sonucu sanatı gereksiz bir durum olarak algılamaya başlamıştır. Oysa sanat insanın kendini ifade etmesi, evreni…