[HOLİSTİK] SİSTEMATİKSELLİK NEDİR?(*)

[HOLİSTİK] SİSTEMATİKSELLİK NEDİR?(*) Mustafa Özcan [Holistik] Sistematiksellik; “bilim nedir?” sorusuna bilimsel bilginin öncelikle diğer bilgi biçimlerinden özellikle de günlük bilgi safrasından ayıklanarak daha sistematik bir düzeye ulaştırılabilmesi için yapılması gerekenleri saptanmasının nasıl olması gerektiğinin önerilmesi…

HOLİZM (*)

HOLİZM  Holizm [bütünselcilik] fikri [karmaşıklığın] emergentizm [belirimcilik] kavramı ile yakından ilişkili olan bir terimdir ve bütünü, tümü veya hepsi anlamına gelen Yunanca holos (ὄλος) kelimesinden türetilmiştir. Holos’un “bütün” kelimesine benzemesi, çaprazlayıcılı etimolojik sözcük üretim tarzı…

Maslow’un Gereksinimler Hiyerarşisi Kuramının Holistik-Karakter Eğitimi Bağlamındaki Genel Çerçevesi

Abraham Maslow’un “Gereksinmeler Hiyerarşisi Kuramı”nın (*) eğitsel amaç çerçevesinde kullanımı holistik eğitim çerçevesinde ele alındığında bunun bireyin öğrenme işlevine yönelik olarak en önemli katkısı “kendi-kendine-öğrenme” istemi için gereken holistik-bilgisellik kapsamında konuya özde yepyeni olan bir…

YARATICI DÜŞÜNCE – Michael MICHALKO

Derleyen: Halit YILDIRIM                                      14 Aralık 2017   Neden bazı insanlar yaratıcıyken diğerleri yaratıcı değildir? Bilgileri geçmişte olanlar, geçmişteki düşünürlerin düşündükleri ve şu anda var olanlardan yola çıkarak işlemek üzere eğitildik. Bize öğretilenlere göre cevabı…

Zeka’nın Evrimi

Stephan Hawking ve Richard Dawkins’in ünlü diyaloğunda (youtube’den izlenebilir) zeka’nın yalnızda dil anlamında sadece bir kez evrim geçirdiği bunun dışında herhangi evrim geçirmediği belirtilmiş ve bu iki görgücü/ampirik bilim adamı tarafından konu üzerinde fikir birliğine…