Veri Madenciliğinin Kavramsal Özündeki Anlama Dair Kısa Bir Deneme

Veri madenciliğinin (*) uygulamadaki somut yanı ile bir bağlam içinde olmadan kavramın ilksel özüne yönelik olarak söylemek istediğim şey, bunun 20. yüzyıl son çeyreğinde bilgisayarlaşma ile ortaya çıkan yüksek yoğunluklu bilgi yığınlaşmasına karşı, daha doğru bir ifade ile veri çığlaşması sorununa çözüm bulma çabasından doğmuş olduğudur.

Bilişim sektörü, bu denli yüksek yoğunluklu veri yığınları nedeni ile olağan üstü zorluklarla karşılaşınca, sanayileşme ile maddi konfora giden her tür teknolojik yolun daima ilk adımı olan töz madenciliğinden isim devşirerek yüzeydeki “açık işletmecilik” yerine daha derine inen “kapalı işletmecilik” şeklindeki durumdan esinlenen veri madenciliği kavramına yönelmiştir.

Böylece tasarımlanan veri madenciliği yüzeydekiler yerine daha derinlerdeki verilere ulaşarak ve istenmeyenler ayıklanarak karmaşık bilgi yığınları bağlamında ortaya çıkıp açmaza doğru ilerleyen sorunlara karşı algoritmik örüntülerle geçici de olsa bazı geçerli çözümler bulmayı amaçlamaktadır.

Şimdilerde bu yaklaşım ile herhangi bir problematik konuda istenmeyen “gang” malzeme ayıklanarak (gereksiz ve rahatsız edici veriler atılarak) her bir tekil konunun açmazını çözen bir algoritma yatımı ile bu tür bilgi üretim sorunları ile genel olarak baş edilebileceği düşünülür olmuştur.

Oysa sorun derinlerde insan zekâsı ve insanın bilgiye mantıksal yaklaşım biçiminden kaynaklanan sorunu temsil eden çelik çekirdekli bir özden ileri gelmektedir. Bu çekirdek sorun aşılmadan tüm çözümler özel ve zihin-emek yoğun karakterli palyatif yaklaşımlı olmaktan öteye gidemeyecektir.

Bu yaklaşım bağlamında insan anlayışı temelinden hareket ile ortaya konulmamış her tür berimsel (kompütasyonel) temeldeki bilgisayar tekniğinin büyük problemlere (problematiklere) çözüm bulma çabaları sadece yaraya merhem sürmek olacaktır!

Esasen artık olması gereken, insan zihninin mantığı bağlamında anlayış değişikliğinden kaynak alan bir holistik yaklaşımdan hareketle kalıcı ve genel çözümler ortaya koyan bilgi yaratım yöntemlerin üretilebilmesidir!

______________

(*)http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVmVyaV9tYWRlbmNpbGklQzQlOUZp

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.