Akıl Tutulması (Yavuz Özler, 25 Eylül 2019)


Akıl Tutulması
Bilinç, insanın toplumla olan ilişki ve etkinlikleri içinde geçen süreçteki düşünce ve eylemlerinin holistik toplamıdır. Bu nedenle günümüzü geçmişimizle birlikte değerlendirmemiz gerekir. Öte yandan bu değerlendirme bağlamında önemli olan şey, içinde bulunduğumuz ortamda sarf ettiğimiz emek karşılığında yarattığımız üretim ve değerler arasında bir denge kurabiliyor muyuz veya bu imkânı kendimize yaratabiliyor muyuz?
Bütünsel bilgiye sahip olmak için de sabırla, emek vererek, tekelleşmenin doruk noktada olduğu dönemlerde, yoksullaştırmanın hüküm sürdüğü bir dünyada, simgesel olarak, fırtınaya tutulmuş, dümeni kilitlenmiş gemi gibi oradan oraya savrulma misali çaresizlik içinde akıl tutulması ve bilinç kaybı yaşamayalım derim.
Fransız devriminden günümüze dek gelen çeşitli politik ve ekonomik kavramların hep birlikteki etkisi şimdiki zamanımızın ruhunu ortaya koyar. Bu durumun şimdiki düzende emeğimizi vahşice baskılayarak aklımızı esir almasına izin vermemeliyiz. 
Sağlıklı ve uzun bir yaşam için daima toplumsal dengeyi sağlayacak bir tutum içinde olmalıyız. Bunun için ahlak, etik, adalet, şeffaflık, dayanışma esasında özgür bir birey olarak topluma yön vermeliyiz, Bu sağlıklı toplumsal bir bilinç oluşumu için yegâne yoldur. Ezberden kurtulmuş olduğundan her tür yaratıcılık faaliyeti içinde bulunan bir toplumsal sistem için başka bir seçenek yoktur.  Bunu anlamak için ülkelerin eğitim ve ar-ge için ayırdıkları bütçelerine bakmak en doğru yoklama yapma yoludur. Ziya Paşa’nın özlü sözünde dediği gibi yapılan işler önemlidir: ”Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde”  Çıkar yol”ezber üniversiteleri” açmak değildir.  
Vurdumduymaz ve sığ olmak, zaman öldürmek, kafaya takmamak gibi kişiyi bilgiden uzak tutan davranışlar içinde olmayalım. Ancak ve ancak okumak ve okunanlar hakkında derinlikli düşünmekle fikir sahibi ve iç dünyamıza yolculuk yapmakla adil davranış sahibi olacağımızı, böylece de bütünsel bilgili bir entelektüellik düzeyi elde edebileceğimizi artık anlamalıyız.
Yaşantımızda değerlerimizin örselendiği, bağ ve bağlantılardan koparak, bilginin olmaması fırsat bilinerek insansızlaştırılmış ortamlarda, kültüralizm adı altında, kültür – politikanın fakirleştiği, farklılıkların kronikleştiği sonuçlarına ulaştık. 
Kültürün postmodernleşme tarafından baskılanarak sindirilmesi, kültürel süreçlerin ”kendinde alanlara” çekilmesi bir anlamda onu unutmayı da gündeme getirdi ve bu bir bilinç dayatması konusu oldu. Bu bilinç etki-tepki prensibiyle keskinleşip, yükselişiyle dünyayı zenginleştiren değil, yoksullaştıran sonuçlar getirdi. Bu bakımdan yeniden-üretmenin koşulları üzerinden, bu tür bir etkisizleştirmenin yollarını tıkamak için ne yapılması gerektiği konusunda düşünülmesi çok anlamlı bir tutum olacaktır. Bu kapsamdaki ele alıklarda Batı kültürünün dünyada başat düzeye gelmesini sağlayan şeyin kaynağı, aklın öncülüğündeki bilimsel düşünce olduğu daima göz önünde tutulmalıdır.
İnsan hem bireysel hem de toplumsal varlıktır. İnsanın birey olarak eğitimi, gelişimi ona özgür bir kişilik kazandırır. Özgür insan, eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir, yaptıklarının hesabını verir. Özgür insan, yaşadığı toplumdaki olaylara da kayıtsız kalamaz. Eğitimin görevi, kendinden sorumlu, özgür kişiliği olan bireyler yetiştirmektir. Batı kültürünü özümsemekle kendini yetiştiren Mustafa Kemal Atatürk, icabında tek bir bireyin toplumu değiştirerek geliştirebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Ve bu nedenle de dünyada yüzyılın adamı seçilmiştir.    
Aklın tutulmaması, bu doğrultuda alınacak eğitimle sağlanacaktır. Özümüzü, sabır, pür dikkatle düşüncelerimizi bilimsel bilgi, deney, tartışma, eleştiri ve olumlu akıl ile geliştirip, doğru iz’ leri doğru takip ederek tutulmayan bir akıl ve bilinçte olmalıyız.
Yavuz Özler (25 Eylül 2019)

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.