TET P: Vizyon, Misyon, Oluşum, Çalışmalar ve Çalışmalara Davet

  
TETP, Toryum Ender Topraklar Platformu, dünyada ikinci büyük toryum rezervlerine sahip olan Türkiye’nin sera etkisiz, sürdürülebilir, temiz ve barışçıl olduğundan yeşil enerji diye anılan toryum yakıtlı nükleer enerji hakkında yurtiçinde bilinçlenmeyi sağlayarak üretim düzeninin on yıl içinde kazanılması vizyonu ve misyonu yönünde çaba sarf etmeyi kendine şiar edinmiş sivil bir girişimdir.
Platform, bu konuda bize yol göteren kıdemli Nükleer Fizikçi  Doç. Dr. Sn. Çetin Ertek ve diğer üç deneyimli sanayici dostlarımız Sn. Atilla Dindiren, Sn. Talip Yılmaz ve Sn. Musa Doğan ile birlikte 2012 sonunda başlayarak yürütülen çalışmalarla 2013’ün başında şekillendi.
Tüzel bir kişiliğe gerek duyulmadan gerçekleşen oluşumun ardından haftalık olarak toplanmak üzere ihdas edilen Yürütme Kurulu’nda (YK) üyelik görevlerini üstlenen kurucu arkadaşlarımla birlikte ilk aşamada  toryum enerjisi konusunda Türkiye’de yapılabilecek tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarına yöneldik.
O tarihten bu yana geçen beş ay gibi kısa bir süre içinde başta Yalova Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Niyazi Eruslu ve önceki ETK Bakanı Sn. Dr. Hilmi Güler olmak üzere konunun pek çok uzmanı ve yetkilisi ile toplam 50 civarında görüşme yaptık, temasta bulunduk.
Uyguladığımız çalışma biçiminde haftalık toplanan Yürütme Kurulu’na paralel olarak bir de genişletilmiş YK mahiyeti ile çeyrek yıl dönemli olarak toplanan Koordinasyon Kurulu’nu (KK) oluşturduk.
KK toplantılarına, başta ETK Bakanlığı eski Müsteşarı Sn. Dr. Erdemir Karakaş olmak üzere toryum enerjisi konusunun uluslararası uzmanı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi eski Müdürü Sn. Dr. Reşat Uzmen, medya ve akademi kökenli temsilciler ile Eti Maden’in nadir topraklar ihalesi için yeterlilik almış sinai kuruluşların yetkilileri katılmış bulunmaktadır.
Ayrıca tanıtım kapsamındaki bir etkinlik olarak, toryum yakıtı kullanımını esas alan nükleer teknoloji araştırmaları konusunda Sn. Uzmen 26 Nisan 2013’te ICCI Konferansı’nda başarılı bir tebliğ sunmuştur.
Öte yandan konuyla ilgili iletişimin sağlıklı ve hedeflenen bilgilenmenin derinlikli olabilmesi amacı ile de internette halen 30 civarında üye sayısına ulaşmış bir forum ile bir blog oluşturduk ( https://groups.google.com/forum/#!forum/toryum-ender-topraklar-platformu , http://toryumendertopraklarplatformu.blogspot.com/).
Pek çok haber, bilgi ve makalenin bulunduğu söz konusu sanal iletişim ortamlarının sekretaryalarını gönüllü olarak Sn. Burak Şenol (Forum) ve Sn. Ümit Ersöz (Blog) yürütmektedir. Konuya gönül vermiş diğer dostların, uzmanların, meraklıların ve yetkililerin üye olmaları beklentisi içinde olduğumuzu belirtmeme herhalde gerek dahi yoktur.
  
Haftalık Yürütme ve çeyrek yıl dönemli Koordinasyon Kurul toplantıları TETP çalışmalarına hafta ve ay bazlı olarak yön vermeyi amaçladığından yıl bazlı çalışma programının oluşturulabilmesine yönelik olarak da şimdi daha geniş katılımlı bir etkinlik olarak 2013 Çalıştayı’nı planlamış bulunmaktayız. Temasta bulunduğumuz yetkin ve yetkili kişiler ile konuya gönül vermiş olan katılacakların sayısının şimdiden 40’ı geçmiş olduğunu belirtmekten memnunluk duymaktayız.  
23 Mayıs’ta Yalova Üniversitesi Sn. Rektörü’nün himayesinde Safran Yerleşkesi Konferans Salonu’nda  gerçekleştirilecek olan I.Toryum Çalıştayı 2013 etkinliğine katılmak isteyenlerin Çalıştay Sekretaryasını yürütmekte olan Sn. Selin Pıravadılı Mucur’a (*) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak dünyadaki gelişmelerin hızlı bir tempoda ilerlediğini gözlemlediğimiz toryum yakıtlı nükleer teknolojiyi Ülkemize kazandırma işinin başarı ile sonuçlanabilmesi için sizleri bilginiz, çevreniz ve olabilecek katkınız adına bu çıkarsız çabalarımıza katılamaya davet ediyoruz.
Mustafa Özcan, TETP Kurucusu
________________________  

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.