Basic Principles of Dialectics (I), By Qeen A.

İngilizce olarak hazırlanmış diyalektiğin ilkelerini anlatan bir makalenin ilk ve kısa bir bölümünü aşağıda sizlere aktarıyorum. İkinci bölümü yine burada KDP Bloğunda bilahare yayımlanacaktır
Makale’nin kaynağı ile ilgili bilgi dipnottadır (*).
Kaynak bilgide dikkati çeken bir-iki hususa değinmek istiyorum;
Yazının kökeni Moskova Devlet Sosyal Üniversitesi. Hazırlayan İngiliz (veya çok düşük bir ihtimal ile Amerikan) kökenli bir bayan (Queen A.) iken denetleyense bir Rus kadın öğretim görevlisidir (Frantsuzova NP). Her ikisinin de soyadları gizlilik gereği kısaltılmış olmalı.

Bir diğer husus; Rusya’da bizdeki gibi teknik üniversitelerin olduğunu biliyordum ama sadece sosyal bilimler için bir üniversite kurulmuş olduğunun ilk kez farkındalığını yaşıyorum. AÜ DTC Fakültesi‘nin üniversiteye çevrilmesi gerektiğini söyler iken (ki bu Moskova Devlet Sosyal Üniversitesi‘ne eşdeğer bir şey olacaktı) işte böyle bir oluşumu kastetmekteydim. Bu tür konularda ilk olmak maalesef hiç bizim işimiz olmuyor. Bu tür oluşumları başarmak bize de bir gün kısmet olmasının temennisindeyim.
Mustafa Özcan (5 Mayıs 2013)
* * *

   Basic Principles of Dialectics (I) 

By Qeen A.
Introduction

The term “dialectic” (from the Greek. – vecti art of conversation and controversy) has different connotations. For the first time he used Socrates, referring art of dialogue aimed at achieving truth through collision of views. Plato considered the dialectic as a process of separation concepts of species and binding them in more general terms: “Genera”?.

Hegel expanded the understanding of dialectics, took her out of a movement of thought, saw the collision and union of opposites in the most indeed, in history, in culture.

In Marxist Philosophy tradition of dialectics was defined as the doctrine of universal communication and development activities through the struggle of opposing began.

In modern versions of dialectics virtually no understanding of its as development. Dominated by an idea of the dialectic as a form of reflection polarities, opposites pervades our life, consciousness, history.
Different versions offer different interpretations of the dialectic principles of relations between opposites – from their possible harmonic synthesis to tragically irreconcilable, eternal confrontation.

However, almost all models of the dialectic contain installation on combination of these opposites, or at least indicate the need of uniting them, available to the main character dialectical conflict – man.

Principles of the (modern) dialectics
Principle – a complex form of knowledge accumulated a major study of its “spirit”.

Such principles generally include;
the principle of development,
the principle of universal connection,
the principle of identity (unity) of dialectics, logic and theory of knowledge,
the principle of ascent from abstract to the concrete,
the principle of unity of the historical and logical thought.

________________________________
(*) Moscow State Social University,
Academy of Sociology and Management,
Faculty of Social Tourism
Issued: Queen A.
Control work: Frantsuzova NP

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.