neuroscience

Neuronal System ve özbilinç Neuron bilimine ilgi duyduğumdan bu yana hayata ve dünyaya bakışım değişti, bu boşuna söylenmiş bir şey değil, bunu yapmadan böyle bir şeyi anlamanın başka bir yolu da yok. Kafamın içinde olan…

Neuroscience

Integrated Human Brain essay Yapısalcı felsefe, yapıların algılanması ve tasvir edilmesiyle ilişkili olan dünya ile ilgili bir düşünüş şeklidir. Yapısalcılar her hangi bir durumda ortaya çıkan her öğeye ait unsurun kendiliğinden bir anlamı olmadığını, bu…

Ventral Tegmentum Area

Ventral Tegmentum Area Bu beyin bölgesi mesencephalon’da yani beynin tam ortasında, türdeş olmayan çekirdek yapılarından oluşmuş ve bu yüzden de nuclei olarak değil de area olarak adlandırılmış. Hemen altında hyppocampus (kısa süreli hafıza bölgesi) var…

Kuantum Fiziğine Giriş 6

Farklı Girişimler (Interactions)Elektromanyetik, zayıf ve güçlü nükleer girişimler parçacık bozunmasına yol açarlar. Ancak, sadece zayıf nükleer kuvvetlerin girişimleri temel parçacıkların bozunmasına yol açabilir.Zayıf nükleer kuvvet bozunması:Sadece zayıf girişimler temel parçacıklar diğer zayıf parçacıkları oluşturabilir. Fizikçiler…

Neuroscience

Angular Gyrus Beyinde parietal lobda, wernicke alanının hemen üzerindeorta küçüklükte, kendi halinde bir kıvrımlı bölge, ona Einstein Area veyametaphorical and abstract thinking area da deniyor. Bu durgun, küçük bölgeninişlevleri inanılmaz. Adından da anlaşılacağı gibi bu…

Kuantum Fiziğine Giriş 5

Parçacık bozunması (Decay) ve Yokolma (Annihilations)Bozunma (Decay) nedir?Standard Model bazı parçacıkların neden bozunduğunu açıklar.Nükleer bozunmada atom çekirdeği daha küçük çekirdeklere bölünebilir. Bu normaldir ama bozunma değildir. Bozunma temel parçacık yani daha fazla bölünemeyen parçacıklara özgüdür….

Reticular formation

Reticular Formation Latince Formatio Reticularis Beyin sapında, pons (beyinciğin yatay liflerinin olduğu şişkin alan) bölgesinde, raphe çekirdeklerinin ( serotonin üreticisi) üstünde, uzunlamasına ortalama büyüklükte, sırtipliklilerin (kuşların ve tüm omurgalıların sırtlarındaki bir zamanlar iplik şeklindeki omurgalarına…