Yaklaşık Değerler (Erdoğan Merdemert, 13 Mart 2012)

Yaklaşık Değer ve Bulanık Mantık


Başlıktaki iki tanımlamanın kesişme noktasında açığa çıkan belirsizlik bile kendi kendini anlatamayacak kadar bulanık duruyor. Herhangi “birşey” ayrım varlığıdır, ayrım ise sınır taşır, sınır ise aynı zamanda bir başka sınırın da sınırı olduğundan, fiziksel yapılarda bu, kuantum atom modelindeki birbirine değen elektronların sınırı anlamına gelir. Atomik yapılardaki farklılıklar, bağlaşım yolu ile kümeleşmeye ve şekillenmeye neden olurlar ama onların bu seviyedeki yapılarının, sözü edilen farklılıklardaki sayısal kesinlikleri, her bir ayrım varlığı için eşit olmaz. Bu yoldan gidildiğinde anlaşılan şey, aynı isimdeki iki nesnenin özdeş olmaları gerektiği halde mezo ölçekte ayrı algılanmaları anlamına gelir. Bir pozisyondan diğerine geçen veya titreşen enerji durumları için de durum kendi seviyeleri açısından benzer haldedir.

Böylece birbirine eşit veya birbirinden farklı hiçbirşey yoktur, ayrım veya özdeşlik bu nedenlerden dolayı her zaman yaklaşık değerlerde ve bulanık yapılardadır. Matematikte birbiri ile eşit ölçülerde olduğu kabul edilen iki nesnenin büyüklüğü tam sayı ile ifade edilmemelidir çünkü bu eşitliklerin molekülleri sayıldığında eşit çıkmayacaktır ve yine pratikte bir bütünü onun birleşimindeki elektronların arasından tam olarak ikiye bölmek mümkün olmayacaktır, onların bu yaklaşık değerleri matematikte irrasyonel sayılarla açıklanır ama tam sayılar yoluyla da yanlışlanır. Böyle hatalı hesaplamalar, yaşadığımız seviyedeki geleneksel teknoloji açısından ve hatta uzay teknolojisi açısından sorun yaratmaz. O zaman sorunun ne olduğunun açıklanması gerekir ki şimdi kabaca bu düzensiz/düzenlilik, bu hassaslığın peşine düştüğünde böyle bulanık mantık sisteminde kendisini kesinlikten ve sayısallıktan biraz geride bulur, aradığına hep yaklaşır, yaklaştıkça bulanıklaşır sonra tekrardan dener.

Sorun, ölçme tekniklerinde kullanılan materyallerin atomlardan yapılmış olmasına rağmen onlar ile atomal yapıların ölçülmesinden kaynaklansa da alternatif olarak kullanılan bulanık mantığın değerlilik yapıları da bu sorunu aşamaz. Ayrımda, farklılaşmada ve bütünleşmede tam bir kesinliğin olmaması entropi anlamına gelir, evrim ve entropi bu hassas ölçüler sayesinde kaostan düzenliliğe ve oradan da mutlak özdeşliğe yani mutlak sıfır dereceye doğru yol alır.


Erdoğan Merdemert (13 Mart 2012)


http://www.kadikoydusunceplatformu.blogspot.com/

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.