Stigmerji Kavramının Tanıtımı ve Bununla İlgili Olarak Bazı İngilizce Literatür Kaynaklarından Özet Bilgi Derlemesi (Mustafa Özcan, 14 Ağustos 2015)


Stigmerji Kavramının Tanıtımı ve Bununla İlgili Olarak Bazı İngilizce Literatür Kaynaklarından Özet Bilgi Derlemesi
Stigmerji kavramı halen Batı literatüründe atıf sayısı çok hızlı artan temel niteliği haiz bilimsel kavramlar arasında en önde gelenlerden birisidir.
Böyle olmasına karşın bu konuda Türkçe dlinde kaynak bulmak olanaklı değildir. Bu gereksinimi gidermek için İngilizcedilinde yaptığım literatür taraması sonuçlarından önemli gördüğüm bazılarını aşağıya çıkardığım alıntılar derlemesi şekline getirerek sundum.
Derlemede olanaklı olduğunca konu çeşitlemesi sağlayan bir yol izleyememin nedeni durumu bir fırsat kabul ederek stigmeji kavramı için holistik bir kapsam oluşmasının zeminini hazırlamak istedim. Bunun nedeni ise kavramın yaşamın her alanına nüfuz ve sirayet etme kabiliyeti olduğuna dair olan inancımdır. Bu doğrultuda, literatür tararken stigmejinin canlılığın temel ilkesi olduğu yönündeki görüşe içtenlikle katılmakta olduğumu vurgulamakta yarar görmekteyim.
Derlemedeki ileriki amacım, 1959’dan beri bilinmesine karşın bir insan kuşağını kapsayan, ancak kavramlar için kısa sayılacak bir süre olarak 1990’lardan bu yana Dünya literatürünün gündemine yerleşen bu olağan dışı önemdeki bilimsel fenomeni Türk bilim dünyasına tanıtıp benimseterek 21. Yüzyıl için gerekli olan bilimsel donanımıza karınca kararınca katkı yapmaktır.
Nitekim bu amaçla stigmerji konusunu işlediğim bir makalede konuyu gerekli bilimsellik düzeyinde olmasa bile ilk tanıtım için yeterli olacak bir düzeyde ele aldığımı düşünüyorum (*).
Biyolojiden psikolojiye etolojiden sosyolojiye, tarihten siyasete, enformatikten tıbba kadar pek çok bilimsel alanın yeni gözde kavramı olarak karşımıza çıkan stigmerji konusunda dar bir hedef kitleye yönelik olarak yaptığım tanıtım çalışmasıyla ilgi uyandıra bildiğim takdirde kendimi amacıma ulaşmış kabul edeceğimi yeri gelmişken belirteyim.
Stigmerji kavramının şimdilerde çok önemli rol oynadığı bir alan olan “herkese açık sanal ağ ortamları”nın tasarımı konusunu esas alarak çalışan bir grubun sitesinin URL’sini, konuya sistem perspektifinden bakması nedeni ile özellikle önemsediğimden aşağıya koydum (**).
En son tibbi onkolojik araştırmalar olarak kanser hücrelerinin ilk oluştukları ortamdan diğer dokulara stigmerjik yolla sıçramış olabilecekleri konusunu işleyen makaleler ise konunun son derece önemli ve ilginç olan bu yönünde bilgi sunarak iddiada bulunmaktadır (***). Bu kapsama yönelik genel karakterli bir makalenin de adresini vermekte yarar gördüm (****).
Pek çok kaynakta vurgulandığı gibi kanserden olan ölümlerin % 90’ının herhangi bir şekilde göç etmiş olan kanserli hücrelerin etkisiyle oluşan hastalığın metastaz evresi nedeni ile olduğunu bu noktada anımsamak gerekir.
Stigmerji terim olarak şimdilik bir kavramı temsil etmekle birlikte yeni deneysel bulgularla ortaya çıkan sonuçlara göre bilimsel yapı içinde daha önemli yer tutan sistemik bir yapısallığa doğru gelişmekte olduğunu derlemenin girizgâhını tamamlarken vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum.
______________________
  
Definition of Stigmergy by Heylighen: (*)
Stigmergy is an indirect, mediated mechanism of coordination between actions in which a perceived effect of an action stimulates the performance of a subsequent action.
________________
Two Type Of Stigmergy: (*)
Different theorists have proffered different varieties of stigmergy. Wilson (1975/2000, pp. 186–188) identifies two main variants: • Sematectonic stigmergy. • Sign-, cue-, or marker-based stigmergy. Sematectonic stigmergy denotes communication via modification of a physical environment, an elementary example being the carving out of trails. One needs only to cast an eye around any public space, a park or a college quadrangle for instance, to see the grass being worn away, revealing a dirt pathway that is a well-traveled, unplanned and thus indicates an ‘‘unofficial’’ intimation of a shortcut to some salient destination. Marker-based stigmergy denotes communication via a signaling mechanism (Engelbrecht, 2005; Kennedy, Eberhart, & Shi, 2001, p. 104). A standard example is the phenomenon of pheromones laid by social insects. Pheromone imbued trails increase the likelihood of other ants following the aforementioned trails. Unlike sematectonic stigmergy which is a response to an environmental modification, marker-based stigmergy does not make any direct contribution to a given task. This classification seems to be more or less coextensive with Holland and Melhuish’s (1999) passive and active variant in that the former is informed by previous environmental modification (e.g. a vehicle obliged to follow the extant ruts in a muddied road); the latter, a positive intentional response to a given state of affairs. As Parunak (2005, p. 11) puts it sematectonic stigmergy is ‘‘the current state to the solution’’: by that we take him to mean that what confronts the agent at a given point is the accumulation of prior agent activity
____________________

Stigmergic behavior in social movements: (*)

Stigmergy also occurs with social movements, such as the arc from Wikileaks’ cable release in Summer 2010 to the developments in global Occupy movement.[8] The steady rise of Wikipedia and the Open Source software movement has been one of the big surprises of the 21st century, threatening stalwarts such as Microsoft andBritannica, while simultaneously offering insights into the emergence of large-scale peer production and the growth of gift economy.[9] Bitcoin was created, and has evolved, in a stigmergic fashion, and its protocol can be used to apply this organizational structure to everyday life.[10] The Occupy movement itself operates stigmergically, with innovations developed by one node becoming part of the total movement’s common toolkit.[11]
___________________

Stigmergy Society: (*)

Stigmergy Society is government without politicians. Under the influence of stigmergy, new forms of governance would be based on systems, not land mass, and that governance would be generated by user groups, not elected officials. Stigmergy is the most effective way for those user groups to govern systems.[12]Systems are currently primarily run by competitive organizations. Competitioncreates redundancy, is slow and wastes resources on idea protection,advertisement, and more.[12] The alternative to competition has traditionally beencollaboration. This is most effective only in groups of two to eight people.[12] With stigmergy, an initial idea is freely given, and the project is driven by the idea, not by a personality or group of personalities. No individual needs permission (competitive) or consensus (collaborative) to propose an idea or initiate a project.[13][14][15]For example, David Graeber‘s study of Betafo, a rural community in Madagascar, inspired him to launch a revolutionary Occupy Movement worldwide.[16][17][18] Betafo is a stigmergy Society made up of the descendants of nobles and their slaves. Because of spending cuts mandated by the International Monetary Fund, the Malagasy central government had abandoned the area, leaving the inhabitants to fend for themselves. They did, creating an egalitarian society where 10,000 people made decisions by stigmergic consensus. When necessary, criminal justice was carried out by a mob, but even there a particular sort of consensus pertained: alynching required permission from the accused’s parents.
___________________
Brain and Stigmergy (*)
Brains, the neuron-based information processing systems of higher multicellular creatures, also depend upon stigmergy in the form of long-term memories laid down in persistent physical changes to neurons and synapses. Long-term memory structures modify behavior and behavior in turn modifies memory…that’s the essence of stigmergy.
________________


Mustafa Özcan (14 Ağustos 2015)
Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.