Holistik Karakter Eğitimi (Mustafa Özcan)

Holistik Karakter Eğitimi (Mustafa Özcan)
Bir önceki kısa yazımda geniş bir başlıklı yazı ile aktardığım (1), bütünsel ıralı eğitim diye de ifade edilebilecek olan konuyu bu kez yukarıdaki kısaltılmış başlıkla daha açıklayıcı olabilmesi için bir defa daha içeriğini genişleterek ele almayı deniyorum.

Bu makale, bireyin toplumsal ortamda tehditlere karşı dış destek almadan kendini koruyabilmesi için hangi öğrenme sürecinden geçmiş olması gerektiğini anlamasına yönelik olarak gereken eğitsel sürecin irdeleyicisi olan deneme yazısını içerir.

Diğer bir ifade ile denemede ele alınan şey, yaşamda karşılaşılabilecek olumsuzlukların ve tehditlerin bertarafı için bireyin edineceği öz-öğrenimsel zırh ile donanmış olaraktan bunlarla savaşımda yetkinleşmesinin nasıl bir olması gerektiği yönündeki düşüncelerdir.
Ama ilkin anlaşılmayı artırmak için önceki yazıdan önemli bir bölümü yaptığım bazı küçük değişikler ve düzeltmeler eşliğinde aktarmak istiyorum:

Abraham Maslow’un “Gereksinmeler Hiyerarşisi Kuramı” (2) holistik eğitsel bir amaç doğrultusunda ele alınıp irdelendiğinde en belirgin olan şey, bireyin özerkleşmiş öğrenme istemi için gerekli olan holistik-yaklaşım-tabanlı “kendi-kendine-öğrenme” stratejisi için yepyeni bir açılım bulunduğunun görülmesidir.

Bu amaç için öğrenilmesi gereken bu öz-eğitsel edinim tarzı ve bunun sağladığı yeni holistik bilgilenmişlik durumu ve de sonuçta elde edilen yaşamsal bazlı teorik-pratik bütünsellikli bilgi temelli savaşım birikimi öğrenen bireyin özerkleşmesine, aydınlanmasına, erginleşmesine ilkeler ve değerler kökenli bir karakter oluşumunu ortaya koyar ki böylece de hayatını toplumsal olumsuzluk ve tehditlere karşı koruyabilecek yaşamsal bir açılım ve kazanım sağlamaktadır.

Böyle bir öz-öğrenme tarzının bireylerce kazanılması hedefinin yerine getirilmesinde gereken güdülenmenin sağlanması yönünde olabilecek en önemli bir katkı ise Amitai Etzioni’nin tanımladığı karakter eğitimi konusundaki yaklaşımıdır.  

Böylece; özerkleşme amacı için anlatılan bu öz-eğitsel yolu seçen bireyler, Maslow güdülenme hiyerarşisi kapsamında ortaya çıkan değerlerden ve Etzioni’nin karakter eğitimine uygun ilkelerden hareketle öz-öğrenme davranışı kazanmış olaraktan holistik yaklaşım temelli yaşamsal süreç akışını kendini toplumdan gelen tehditlere karşı korumuş olarak yürütme olanağı elde eder.”

Şimdi de bu noktada Etzioni’nin karakter eğitiminden ne anlaşıldığı konusuna aşağıda referansı verilmiş olan Almanca Wikipedia’dan alıntılanmış paragrafı Türkçeye aktararak kısaca da olsa değinmekte yarar var (3):

 “Özellikle İngilizce konuşan bölgelerde karakter eğitimi altında  
·         özdenetimin 
·         esnekliğin, 
·         sürekliliğin
·         öz-güdülenmenin
·         takdir beklentisizliğinin,
·         iyi iş alışkanlıklarının
·         özgeciliğin ve 
·         sosyal yetkinliğin
gelişimini ve teşvikini ön planda tutan bir eğitim konsepti mevcuttur.
Bugün artık İngilizce konuşan bölgelerde „karakter“den „Büyük Beş“ diye bilinen ana kişilik özellikleri anlaşılmamaktadır.

Bilakis, Amitai Etzioni’nin mecazi olarak „insanın psişik kasları“ diye yukarıda betimlediği psikolojik yetkinlikler demeti anlaşılmaktadır ki bu öfke kontrolü kazandırıp ödül beklentisini ortadan kaldırarak başarı, performans ve ahlaklı davranış için temel sağlamaktadır.”

Ancak ayrıca bu noktada bireyin kendi kendine öğrenmeözelliğinin en yüksek düzeyli kata varabilme potansiyeline sahip olabilmesi için öğrenen olarak öğrenmeye en verimli biçimde yatkınlık kazanmış olması gerektiğini de vurgulamakta yarar vardır.

Bunun için de birey kendini, sürekli derinliğine merak edicilik, bilgiyi ve bilmeyi öz-gerçekleştirimmotivasyonunu aşarak sorgulayıcılıkla değer oluşturma hiyerarşisinde “ne ve nasıl” sorgusu düzeyinden de öte ”neden sorusunu sorma aşaması olan öz-nedenselliği arayış durumuna getirmiş olmalıdır.  

Diğer bir deyişle, bireyin bu tür bir anlayış yapısını temellendirmekte olan sosyal algı, mantalite ve toplumu temelden değerlendirme yetisini kendince kurgulayarak kazanmış veya başka bir kaynaktan öğrenerek edinmiş olması gerekmektedir.

Toparlayarak kısaca belirtmek gerekirse, bireyin öz-öğrenen sürekliliğini kazanmış olması için yaşamsal gereksinmelerde fizyolojik, güvenlik, aidiyet, saygınlık ve beşinci düzey öz-gerçekleştiriminanlama ve estetik aşamalarını geçmiş ve bilgisel öz-kazanım aşamasına ulaşmış olması gerektiğini bu noktada belirtmenin yerinde olduğunu düşünüyorum.

İşte Etzioni’nin Karakter Eğitimi ve Maslow’un Gereksinmeler Hiyerarşisi yaklaşımlarının uygun bir şekilde entegrasyonundan öz-organizasyonubir holistik karakter eğitimi düşüncesi belirip ortaya çıkmaktadır.

____________
(3)http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly9kZS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2hhcmFrdGVyZXJ6aWVodW5n  linkinde bulunan Almanca Wikipedia‘nın „Charaktererziehung“ adlı maddesinin ilk paragrafının anlaşılmayı artırmak için küçük değişiklikler yapılmış Türkçesidir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.