DUYURU: KDP – CST 2013 YAZ DÖNEMİ MÜFREDATI

Kadıköy Düşünce Platformu – Cumartesi Sohbet Toplantıları 2013 Yaz Dönemi Müfredatı:

YENİ FELSEFE (DÜŞÜNCE) VE ANTROPİK FENOMENOLOJİ


Yeni Felsefe Dörtlüsü:

                   Dekonstrüksiyonizm
                   Postmodernizmde Zihin Felsefesi
                   Sosyal Linguistik
                   Kaos Felsefesi

Fenomenoloji Dörtlüsü:
                   Fenomenoloji nedir?
                   Törebilimsel fenomenoloji
                   Tıbbi fenomenoloji
                   Tinin görüngübilimi

Antropoloji Dörtlüsü:

                   Genetik yapı ve insan evrimi
                   Linguistik antropoloji
                   Felsefi antropoloji
                   Strüktüralizm ve etnometodoloji             

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.