Diyalektiğin Gücü (Erdoğan Merdemert, 10 Mayıs 2013)

Diyalektiğin Gücü   


Diyalektik, asıl olarak göreli olanların birbirlerine göre sistematik devinmelerine imkan verdiğinden şimdi bu devinimin entropiye göre pozitif uçlarının linear yönü gelişme olarak kabul edilir. Hareketin kendisi olguların ve olayların arkasında kaldığından şeylerin ve süreçlerin yorumlanması buna (harekete) göre yapılmaz.
Diyalektik en yüksek gücünü dinsel alanda göstermiştir örneğin; Hegel’in diyalektik tanımlamalarında varılan son noktada Tanrı dünyaya inmek için kendini olumsuzlamalıydı ama o tek olduğundan ve göreli olmadığından bunu kendi kendisi ile karşıtlık içinde yapmalıydı ve öyle yaptı (bunun nasıl olduğu bizlere kapatıldı). Önce bu ilk olumsuzlama ile aslını sakladı (sublate etti) sonra oğul olarak 30 sene dünyada kaldı (ve İsa bu yüzden babasız doğdu). Bu Hegel’e göre birinci olumsuzlama idi, sonra İsa göğe yükselerek ikinci olumsuzlamayı  gerçekleştirdi ve kutsal ruh olarak Hristiyan gönüllere yol gösterici olarak kaldı. Üçüncü olumsuzlama ise insanlık adına doğada gelişen saltık tin tarafından gerçekleştirilmeli ve olumlu olmalıydı çünkü o artık olumsuzlamanın olumsuzlamasıydı  ama henüz gerçekleşmedi. Bu üçleme din adamlarına Hegel tarafından bildirildi ve tanrıya ait bu kutsal diyalektik olgular dizisi inanışsal bir varsıllık değil dinsel bir başlangıcın gerçekliği olarak kabul gördü.
Diyalektiğin bu pekiştirme etkisi, onun mantık üzerinde eklektik olarak bulunmasını başarmış olmalı ki bu eklektik olanın töz yani cevher olanı ele geçirmesi bu şekilde gerçekleşebilsin. Hareketten başlayan bu diyalektik sürecin etkisinde kalan ilerleme, dünyada sonsuz çeşitlilik gösterdiği halde karşıtların izole olma şartı nicelik yani çokluk, onların evrime bağlı değişime uğraması da nitelik yani belirlilik olarak var olur ve süreç açısından diyalektiğin nitelik ve nicelikle doğrudan ilgisi vardır. Diyalektik olsun olmasın dünyada nitelik ve nicelik tanımına uymayan hiçbir şey yoktur.

Erdoğan Merdemert (10 Mayıs 2013)

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.