Bibliyografya (27 Eylül 2012)

Kadıköy Düşünce Platformu moderatörü Sn. Mustafa Özcan’ın son zamanlarda kimya, moleküler biyoloji, moleküler evrim ve abiyogenez konularına ilişkin hazırladığı seminer notları ve yazdığı makaleler için yararlandığı kaynaklarla ilgili bibliyografya aşağıdadır.
Bu bibliyografya ;
          Genelden özel
          Basitten karmaşığa                    
          Küçükten büyüğe
          Cansızdan canlıya

…doğru sıralanmıştır.


A)   Genel ve Geniş Düzey Literatür

1.     Claybourne, A. (2010), Nereden Nereye Bilim, Çev. G.Sakar, Timaş, İstanbul.
2.     Tweed, M. (2002),  Maddenin Özü Elementler, Çev. N.Akasya, Ne Kitaplar, İstanbul.
3.     Yule, J-D. (1987), Bilim ve Teknoloji Ansiklopedisi, Çeviri Remzi Kitabevi, İstanbul.
4.     Evren, Çev. A. Kozbek, (2000) Tübitak, Ankara.
5.     Symes, R.F. (2000), Taşların Dünyası, Çev. G.Seyitoğlu, Tübitak, Ankara.
6.     Watt, F. (1998), Yaşadığımız Gezegen, Çev. N. Özüaydın, Tübitak, Ankara.
7.     Spurgeon, R., M.Flood (1990), Enerji ve Güç, Çev. Z.Sönmezer, Tübitak, Ankara.
8.     Adamczyk, P., P.F. Law (2002), Elektrik ve Manyetizma, Çev. N.Buğdaycı, Tübitak, Ankara.
9.     Watt, F., F.Wilson (1999), Hava ve İklim, Çev. G.B.Bağcı, Tübitak, Ankara.
10.  Brooks, F. (1999), Denizler ve Okyanuslar, Çev. C.Öztürk, Tübitak, Ankara.
11.  Spurgeon, R. (1998), Ekoloji, Çev. D.Yurtören, Tübitak, Ankara.
12.  Gamlin, L. (2001), Evrim, Çev. A.Bora, Tübitak, Ankara.
13.  Gamlin, L.(1993) Yaşamın Öyküsü, Çeviri, İletişim Yay., İstanbul.


B)   Kimya ve Mineroloji, Astrofizik, Jeofizik ve Ekoloji Konusunda Bibliyografya

14.     Vlasov, L., D.Trifonov (1996), 107 Kimya Öyküsü, Çev. N.Sarıer, Tübitak, Ankara
15.     Challoner, J. (2002), Kimya, Çev. Z.Gürsoy, Tübitak, Ankara.
16.     Hearst, J.E., J.B.Ifft, (1976) Contemporary Chemistry, W.H.Freeman and Co.,San Francisco.
17.     Erkoç, S. (2011), Nanobilim ve Nanoteknoloji, ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi.
18.     Hamilton, W.R., A.R.Wooley, A.C.Bishop (1979), The Hamlyn Guide to Minerals, Rocks and Fossils, Hamlyn, London.
19.     R.Brauns, K.F.Chudoba (1964), Specielle Mineralogie, W.D.Gruyter & Co. Berlin.
20.     Cornelius S.H.Jr. (1982), Mineroloji (Cilt 2), Çev. K.İnan, E.Tanyolu, İstanbul.
21.     Silk, J. (1997), Evrenin Kısa Tarihi, Çev. M.Alev, Tübitak, Ankara.
22.     Bartels, J. (1963) Geophysik, Lexikon, Fischer, Frankfurt an Main.
23.  Kışlalıoğlu M., F. Berkes (2001), Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul.
24.  Kupchella, E.C., M.C.Hyland (1986) , Environmental Science, Allyn and Bacon, Boston.
25.  Pickering, K.T., L.A. Owens (1997), An Introduction to Global Environmental Issues, Routledge, London.


C)   Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Abiyogenez (Canlılığın Moleküler Evrimi)

26.     Campbell, N.A., J.B.Reece (2006), Biyoloji, çev. Ed.E.Gündüz ve Ark., Palme, İstanbul.
27.     Yıldırım, A. ve Ark. (2010), Moleküler Biyoloji, Nobel, Ankara.
28.     Şengün, A. ve Ark. (1992), Genetik, Güneş Yayınevi, İstanbul.
29.     Brahic, A. Ve Ark. (2001), Yerkürenin En Güzel Tarihi, Çev. S.Özen, İş Kültür Yayınları, İstanbul.
30.     Reeves, H. Ve Ark. (2003), Dünyanın En Güzel Tarihi, Çev. İ.Birkan, İş Kültür Yayınları, İstanbul.
31.     Hoagland, M.B. (1982), Hayatın Kökleri, Çev. A.Serin, Ş.Güven, İstanbul.
32.     Kollektif (NAÖS), Bilim ve Yaradışçılık, Çev.Ed.A.Kence, Ş.Ruacan,(2004) TÜBA, Ankara.
33.     Gould, J.L., C.G.Gould (2002), Olağandışı Yaşamlar, Çev. F.Halatçı, Tübitak, Ankara.
34.     Çarin, M.N. (Ed.), F.Aydın, M.Gürtekin (2002), Tıbbi Biyoloji, Nobel Tıb, İstanbul.
35.  Murphy, M.P. ve L.A.J.O’Neill (Edl.) (2001), Yaşam Nedir?, Çev. T.Gürer, Evrim, İstanbul.


D)   Canlılığın Felsefesi ve Kuramı Hakkında Bibliyografya

36.     Schrödinger, E. (1999), Yaşam Nedir?, Çev. C.Kapkın, Evrim, İstanbul.
37.     Kamschilow, M.M. (1977), Das Leben auf der Erde, Mir (Moskau), Urania (Leipzig).
38.     Rosnay, J.de (1998), Ortakyaşar İnsan, Çev. İ.Birkan, Telos, İstanbul.
39.     Lovelocke, J.(2000), Gaia, Oxford U.P., Oxford.
40.     Gould, S.J. (2002), Darwin ve Sonrası, Çev. C.Temürcü, Tübitak, Ankara.
41.     Wilson, D.S. (2001), Herkes İçin Evrim, Çev. G.Koca, Metis, İstanbul.
42.     Sober, E. (2009), Biyoloji Felsefesi, Çev. Kollektif, İmge, Ankara.
43.     Monod, J. (1997), Raslantı ve Zorunluluk, Çev. V.Hacıkadiroğlu, Dost Kitabevi, Ankara.
44.     Lewontin, R. (2007), Üçlü Sarmal, Çev. E.D.Özsoy, Tübitak, Ankara.
45.  Prigogine, I. (1999), Kesinliklerin Sonu, Çev. S.Sarı, Sarmal Yayınevi, İstanbul.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.