Atomaltı Parçacıklar Düzenli Olabilirler Mi? (Erdoğan Merdemert, 28 Mart 2012)

Atomaltı Parçacıklar Düzenli Olabilirler Mi?

Stephen Hawking kara deliklerde zamanın olmadığını ve büyük patlamanın bir kara delik örneğinde olduğu gibi meydana geldiğini, bundan dolayı da zamanın olmadığı yerde yaratıcının da olamayacağını belirtiyor, ayrıca düzenli bir yapının kuantumunun düzensiz olduğunu belirtiyor.

Bu noktadan hareketle:

Atomaltı parçacıklar düzenli olabilirler mi? Bu herşeyden önce bir decoherence (eşevresizlik alanı) olduğundan onun ne gibi bir düzen içinde olması beklenebilir? Kuantum sıçramaları, kararsız fotonlar, saçılan sezgisel parçacıklar, rastgele alfa ve beta ışımaları,  parçacıkların birbirini yok etmesi (annihilation), elektromanyetik bozunma (decay), kuarkların, leptonların ve dört kuvvet taşıyıcısının yapısı, nötron beta bozunması gibi rastgele ve düzensiz oluşumlar hep bu alanın etkinlikleridir. Zaten böyle bir ölçekte düzen bulunması hem deneysel ve hem de düşünsel/sezgisel açıdan çok ama çok saçma. Bu rastgele ve stabil olmayan parçacık devinimleri öyle gözüküyor ki özünde sadece birer devinim ve hepsi o kadar.

Bu alandan mezo dünyayı anlamlandırmak (kurmak) da hiç mümkün gözükmüyor. Bunun böyle olması yadırganacak veya şaşılacak bir durum değil, çünkü bunun bugünkü veya gelecekteki bilim tarafından başka türlü olabileceği kabul edilemez. Atomaltı parçacıkların ne olursa olsun her zaman mutlaka bir yasaya uymayacağını kabul etmemiz gerekir. Mesela bir elektron herhangi bir zamanda rastgele bir sıçrama yaparak yörüngesini değiştiriyor ise şimdi onun bir yörüngeye ait olması kuralı geçerli olsa da bu hareketini açıklamak mümkün olmaz (atomların üzerindeki elektron kabukları o kadar kuvvetlidir ki yapılan deneylerde hiçbir basınç altında esneme göstermemişlerdir).

Atomaltı parçacıkların tüm devinimlerinin sanki programlanmış gibi cereyan etmesi bir yana onların bir olasılık kapsaması bile düşünülmez. O zaman atomaltı parçacıklar dünyasının araştırılması mezo ölçekteki bilim dünyası için çarpık bir istek ve merak konusu olmalı. Ama yine de bu meraka kapılarak bir an için orada bir düzen ve stabilize olduğunu ve aynı klasik fizik yasaları gibi kuantum yasalarının bu alanın tümünde şaşmaz etkinliğinin bulunduğunu varsayalım; böyle bir düzenliliğin en azından bir amaca yönelik olması gerekir ki, atomaltı alanların böyle bir yönelimi yoktur, bir yöntem düşünüldüğünde de durum aynıdır. Maksatsız ve gayesiz bir dünyada düzene ve organizasyona ihtiyaç olmadığından kuantum mekaniği çoğunlukla rastgele davranır.

Hawkinghaklı olabilir, olmayabilir, kısmen haklı olabilir, saçmalıyor da olabilir.

Tabii bunlara karar verecek güçte ve yetkinlikte bir akıl bulabilirsek o zaman onu var edeni de tanımış oluruz.

Erdoğan Merdemert (28 Mart 2012)

http://www.kadikoydusunceplatformu.blogspot.com/

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.