Klasik ve Holistik Eğitim Müfredatlarının Karşılaştırılması

Klasik ve Holistik Eğitim Müfredatlarının Karşılaştırılması(*) Holistik yaklaşımın uygulamalarının [eğitim] teorisyeni John Dewey’dir. Klasik müfredatın (Türkiye’deki tüm öğrencilere ve dünyanın büyük çoğunluğuna okullarda dayatılan sistem) dört temel özelliği de Dewey tarafından yerden yere vurulur: Klasik Yaklaşım…

Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, Sayı: 190Sosyal medya ve kimlik: Sanal maske Arş. Gör. Özge Özkök – İstanbul Kültür Üniversitesi- Yeni Medya ve İletişim BölümüÇağımızda bilişim ve telekomünikasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan…

Doğa Bir Bütün Olarak Temsil Edilir (*)

Doğa Bir Bütün Olarak Temsil Edilir (*) Canlı dünya ile cansız dünya arasındaki iç ilişkilerin incelenmesi, yani ekoloji olarak bilinen çalışmalar, ancak son 150 yılda titiz ve yöntemli bir bilimsel araştırma konusu oldu. “Ekoloji” terimi…

Alâeddin Yavaşça’ya ‘Vefa’! (Doğan Hızlan, 20 Ocak 2019 – Hürriyet Gazetesi)

Alâeddin Yavaşça’ya ‘Vefa’! Geçen hafta Dr. Alâeddin Yavaşça bestelerini dinledim. Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü’nü aldığında, törende bulunmuş, anılarından bir bölümünü dinlemiştim. Aylin Şengün Taşçı’nın çıkardığı uzunçalarda Yavaşça’nın 13 bestesi seslendirilmiş. Adı: Vefa(1). Sanatçı onunla karşılaşmasını, ona duyduğu saygıyı…