ÇEVRE (Erol Erbirer, Nisan 2012)

ÇEVRE İnsanın etkilediği ve etkilendiği dış ortama ÇEVRE denir. Çevreyi insan, diğer canlılar ve tüm doğa oluşturur. İnsanlar 19. asrın sonlarına kadar doğa ve çevre ile iç içe mutlu olarak yaşadılar. Tarım ve hayvancılığı insanoğlu…

Yöntem (Erol Erbirer, 22 Mart 2012)

YÖNTEM Gerekircilik olmasaydı, o gerçeklikle ilgili hiçbir yasa olmayacaktı. Doğa, toplum ve insan da onun konuları arasındadır. Burada en önemli sorunlardan birisi YÖNTEM sorunudur. Doğadaki gerçeklik olsun, sosyal gerçeklik olsun, bilimin onun üzerine eğilip yasaları…

BİLGE VE BİLGELİK (Erol Erbirer)

Antikçağ Yunan düşüncesinin ana niteliği bir bilgelik felsefesi olmasıdır. Bu çağ filozoflarının büyük bir bölümü insanları mutlu kılmak istemişlerdir. Mutluluğu da ancak bilgelikle elde edilebilen bir şey olarak görmüşlerdir. Bilgelik deyimi eski Yunan’da sadece bilgiyi…