Ventral Tegmentum Area

Ventral Tegmentum Area Bu beyin bölgesi mesencephalon’da yani beynin tam ortasında, türdeş olmayan çekirdek yapılarından oluşmuş ve bu yüzden de nuclei olarak değil de area olarak adlandırılmış. Hemen altında hyppocampus (kısa süreli hafıza bölgesi) var…

Neuroscience

Angular Gyrus Beyinde parietal lobda, wernicke alanının hemen üzerindeorta küçüklükte, kendi halinde bir kıvrımlı bölge, ona Einstein Area veyametaphorical and abstract thinking area da deniyor. Bu durgun, küçük bölgeninişlevleri inanılmaz. Adından da anlaşılacağı gibi bu…

Reticular formation

Reticular Formation Latince Formatio Reticularis Beyin sapında, pons (beyinciğin yatay liflerinin olduğu şişkin alan) bölgesinde, raphe çekirdeklerinin ( serotonin üreticisi) üstünde, uzunlamasına ortalama büyüklükte, sırtipliklilerin (kuşların ve tüm omurgalıların sırtlarındaki bir zamanlar iplik şeklindeki omurgalarına…

Mitokondrial DNA

Tüm çokhücrelilerde sadece anneden çocuğa nakledilen halkasal kod dizisibirincil olarak; Prokaryot hücreden ökaryot hücreye geçiş konusuna ışık tutar zira mitokondri ve benzeri organellerin kendi dna dizilerine ve çift katlı membranlara sahip oluşları, prokaryot hücreden ökaryot…