• Reticular formation

  Reticular Formation Latince Formatio Reticularis Beyin sapında, pons (beyinciğin yatay liflerinin olduğu şişkin alan) bölgesinde, raphe çekirdeklerinin ( serotonin üreticisi) ...
  0
 • Kuantum Fiziğine Giriş 4

  Quantum Fiziğinin Gelişmesi________________________________________1900 yılı öncesinde teorik fizikçiler evrende herşeyin çok küçük atom ve moleküllerden oluştuğunu anlamışlardı. Ayrıca, ışığın da ses ...
  0
 • Kuantum Fiziğine Giriş 3

  Evreni birarada tutan kuvvetler nelerdir? Mahşerin dört atlısı.Bildiğimiz ve sevdiğimiz evren, temel parçacıkların girişimi (interaksiyon) ile varolur. Bu girişimler, çekici ...
  0
 • Kuantum Fiziğine Giriş 2

  Hadrons, Baryons, and MesonsAile üyesi sosyal filler gibi, quarklar hiçbir zaman yanlız olmazlar ve diğer quarklarla birlikte görülürler. Quarklardan oluşan ...
  0
 • Mitokondrial DNA

  Tüm çokhücrelilerde sadece anneden çocuğa nakledilen halkasal kod dizisibirincil olarak; Prokaryot hücreden ökaryot hücreye geçiş konusuna ışık tutar zira mitokondri ...
  0
 • Kuantum Fiziğine Giriş 1

  En Temelde Ne Vardır? Nihai Soru?İnsanlar hep sorarlar,“Dünya neden yapılmıştır?”ve“Onu birarada tutan nedir?”Dünya neden yapılmıştır?İnsanlar, doğayı inşa eden birkaç “temel” ...
  0