ÇEVRE (Erol Erbirer, Nisan 2012)

ÇEVRE İnsanın etkilediği ve etkilendiği dış ortama ÇEVRE denir. Çevreyi insan, diğer canlılar ve tüm doğa oluşturur. İnsanlar 19. asrın sonlarına kadar doğa ve çevre ile iç içe mutlu olarak yaşadılar. Tarım ve hayvancılığı insanoğlu…