• Ventral Tegmentum Area

  Ventral Tegmentum Area Bu beyin bölgesi mesencephalon’da yani beynin tam ortasında, türdeş olmayan çekirdek yapılarından oluşmuş ve bu yüzden de ...
  1
 • Neuroscience

  Angular Gyrus Beyinde parietal lobda, wernicke alanının hemen üzerindeorta küçüklükte, kendi halinde bir kıvrımlı bölge, ona Einstein Area veyametaphorical and ...
  0
 • Reticular formation

  Reticular Formation Latince Formatio Reticularis Beyin sapında, pons (beyinciğin yatay liflerinin olduğu şişkin alan) bölgesinde, raphe çekirdeklerinin ( serotonin üreticisi) ...
  0
 • Mitokondrial DNA

  Tüm çokhücrelilerde sadece anneden çocuğa nakledilen halkasal kod dizisibirincil olarak; Prokaryot hücreden ökaryot hücreye geçiş konusuna ışık tutar zira mitokondri ...
  0